รีวิว


5.0
1 รีวิว
 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

รีวิวจากลูกค้า

wani*****gmail.com
3 เดือน ก่อน
 • 0

ใครมีปัญาหาด้านการแต่งประโยคสนทนาต้องเล่มนี้ค่ะ มีตัวอย่างประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกพูด ซ้ำๆ จำได้แน่นอนค่ะ

loading