รีวิว


5.0
2 รีวิว
 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

รีวิวจากลูกค้า

wani*****gmail.com
7 เดือน ก่อน
 • 0

หนังสือชวนเด็ก เรียนรู้จักสัตว์ คิดวิเคราะห์ ต่อยอดความคิด รู้จักใส่ใจธรรมชาติค่ะ

Thun
7 เดือน ก่อน
 • 0

เปลือกของหอยทากมีประโยชน์กว่าที่คิด หนังสือภาพที่มีรูปสวยงาม และกระตุ้นให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นค่ะ

loading