รีวิว

 • 5
  50 %
 • 4
  0%
 • 3
  50 %
 • 2
  0%
 • 1
  0%
4.0
2 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

bnbee@hotmail.com
2 เดือน ก่อน

มีทั้งสงครามและความรัก ช่วงสงครามจะลุ้นมากเพราะพระเอกของเรายังลำบากอยู่ เมืองที่อาศัยยังไม่มีทรัพยากรเพียงพอ แต่ด้วยกลยุทธ์ของพระเอกทำให้ทุกอย่างผ่านมาได้ ด้านความรักรุ่นใหญ่เล่มนี้เริ่มเปิดใจแล้ว ส่วนความรักพระนางก็น่ารัก น้องอ้อนเก่ง พระเอกถึงไม่อยากตามใจแต่ก็ตามใจ

5 คะแนน

 • 0
Thun
2 เดือน ก่อน

ตัวร้ายยังคงแท็กทีมกันร้ายไม่เปลี่ยนแปลง แผนการร้ายมาประดังประเดขึ้นเรื่อยๆ เล่มนี้เริ่มมีเรื่องราวพลิกผันมากขึ้น ในขณะเดียวกันพระนางก็เปิดใจให้กันมากขึ้นด้วยค่ะ

3 คะแนน

 • 0
loading