รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  100 %
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
4.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

W
3 เดือน ก่อน

เริ่มเล่มที่1จาก25เล่ม เล่าถึงปูมหลังของตัวเอกของเรื่องอย่างหยางฝาน ปูพื้นบรรยากาศของเรื่อง ผูกปมเรื่องไว้ให้ติดตามกันต่อไปยาวๆ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี น่าติดตามค่ะ

4 คะแนน

 • 0
loading