รีวิว

 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
5.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

Palita Aum
1 อาทิตย์ ก่อน

เพราะสิ่งที่คุณคิดว่าดีอาจทำให้สมองเรียนรู้ช้า สิ่งที่คุณคิดว่าไม่เข้าท่าอาจทำให้สมองเรียนรู้เร็ว แนะนำเล่มนี้ค่ะ ดีย์มากก

5 คะแนน

 • 0