รีวิว

 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
5.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

phenomenie
6 เดือน ก่อน

สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน . . เราจะฝึกให้เด็กรับมือความเครียด หรือปัญหาในครอบครัวได้อย่างไร ความเพียรพยายามและความอดทนอดกลั้น เป็นสิ่งที่สอนกันได้เหมือนสอนท่องสูตรคูณหรือไม่ สภาพแวดล้อมแบบใดที่จะช่วย สร้าง "โอกาส" ให้เด็ก "ด้อยโอกาส" ได้อย่างเท่าเทียม . . ปั้นให้รุ่ง: สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน ผลงานใหม่จาก พอล ทัฟ ผู้เขียนหนังสือ เลี้ยงให้รุ่ง (How Children Succeed) ชวนตั้งคำถาม ถึงต้นตอของอุปสรรคที่ขวางกั้นความสำเร็จของเด็กทั้งในด้านการเรียนและชีวิตสำรวจบทบาทของผู้ใหญ่รอบตัวเด็กและนำเสนอปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของเด็กไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านพฤติกรรมความสัมพันธ์กับผู้คนหรืออุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งอย่างความอดทนอดกลั้นการควบคุมตนเองหรือการมองโลกในแง่ดี . . หนังสือเล่มนี้พลิกวิธีคิดจากการ "สอบ" มาเป็นการสร้าง "สภาพแวดล้อม" ที่เอื้อให้ทักษะแห่งความสำเร็จของเด็กได้เบ่งบาน โดยเริ่มวางรากฐานจาก "บ้าน" ต่อยอดสู่ "โรงเรียน" และ "สังคม" เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จที่เท่าเทียม นี่คือหนังสือที่เหมาะสำหรับพ่อแม่ ครู นักการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย รวมถึงผู้ที่อยากเติมเต็ม "อนาคตแห่งความสำเร็จ" ให้กับเด็กทุกคน

5 คะแนน

 • 0
loading