รีวิว


5.0
1 รีวิว
 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

รีวิวจากลูกค้า

thiw*****gmail.com
2 ปี ก่อน
 • 0

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ และผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

loading