รีวิว

 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
5.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

ดาวกระดาษ
1 ปี ก่อน

ยลดอยตุง เยือนเชียงตุง เป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปยังดอยตุง จ.เชียงราย และเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์ ใน พ.ศ.2537 พระองค์ได้บรรยายถึงลักษณะความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของทั้งสองสถานที่ได้อย่างชัดเจน มีความน่าสนใจ ได้ทราบวัฒนธรรม หรือสิ่งแปลก ๆ ที่ไม่ค่อยได้พบเห็นได้ทั่วไป เช่น พิธีแต่งงานของอีก้อที่มีความแปลกไปจากทั่วไป ,การแก้ปัญหาน้ำบริเวณห้วยสบตาแจ่วที่มีความขุ่น หรือการเปรียบเทียบการศึกษาภาษาบาลีระหว่างประเทศไทย และเมียนมาร์ นอกจากนี้ ภาคผนวกท้ายเล่มยังให้ความรู้ ให้รายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องไม่ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต หรือหนังสือเล่มอื่น ๆ เพิ่มอีกเลย

5 คะแนน

 • 0