รีวิว

 • 5
  50 %
 • 4
  50 %
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
4.5
2 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

srit*****gmail.com
1 ปี ก่อน

เราจะทำอย่างไรให้สวนสวยอยู่กับเราให้ได้นานทึ่สุด ต้องมาศึกษาในหนังสือเล่มนี้จะบอกเราได้

5 คะแนน

 • 0
Sakn*****gmail.com
1 ปี ก่อน

ทำอย่างไรให้สวนสวยอยู่กับเราได้นานที่สุด เริ่มจากใส่ใจเรียนรู้พรรณไม้และอุปกรณ์จากนั้นวางแผนลงสวน & ลงมือ

4 คะแนน

 • 0
loading