รีวิว


5.0
1 รีวิว
 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

รีวิวจากลูกค้า

wani*****gmail.com
1 ปี ก่อน
 • 0

ส่งเสริมให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการคิดการตั้งคำถาม การสังเกต การสำรวจ ตรวจสอบ และการลงมือปฎบัติ จากสิ่งต่างๆ รอบตัว

loading