รีวิว

 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
5.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

Chocofrozen
3 ปี ก่อน

เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นค่ะ ข้อเสียคือ ซีดีบอบบางมากค่ะ ทำหนังสือตกพื้นทีเดียว ซีดีหักครึ่งเลย อยากให้เปลี่ยนซองใส่ซีดีให้ป้องกันกรณีทำหนังสือตกพื้นค่ะ

5 คะแนน

 • 0
loading