รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  100 %
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
4.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

partyparty
1 ปี ก่อน

เล่มนี้สนุกและตื่นเต้นน้อยกว่าเล่มอื่น และตอนจบก็ทำให้คนอ่านช็อกได้เหมือนกัน คนเขียนกล้ามากที่เขียนตอนจบแบบนี้ค่ะ หากซื้อเล่มสามแบบบ็อก จะได้ใบปิดที่ผู้เขียนอธิบายความเห็นของตัวเองตอ่หนังสือชุดนี้ด้วยค่ะ

4 คะแนน

 • 0
loading