รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  100 %
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
4.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

Lady J
1 ปี ก่อน

ได้กลิ่นอายความเป็นยุโรปแฝงอยู่ในเรื่องมาด้วยค่ะ ได้เห็นศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกบุคคลต่างๆในสมัยก่อน วัฒนธรรม การแต่งกาย ความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีต ที่นักเขียนต้องการถ่ายทอดผ่านตัวละครที่เป็นตัวเดินเรื่องสำคัญๆ

4 คะแนน

 • 0