รีวิว

 • 5
  75 %
 • 4
  25 %
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
4.8
4 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

dai-go@hotmail.com
7 เดือน ก่อน

ถึงหนังสือเล่มนี้จะนานมากแล้วแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ เนื้อหาอ่านง่าย นำไปใช้ได้จริง

5 คะแนน

 • 0
0847564221siriporn@gmail.com
1 ปี ก่อน

อ่านเเล้วเข้าใจง่าย ว่าเงินทำงานยังไงเปลี่ยนวิธีมองเงิน ว่าต้องทำยังไง สามารถนำไปใช้ได้จริง

5 คะแนน

 • 0
ritthapthap@hotmail.com
2 ปี ก่อน

หนังสือเล่มนี้แบ่งเส้นนทางรายได้อย่างชัดเจนเปน e s b i แน่นอนผมอยากเป็นผนฝั่งขวาช่อง b i ที่มีแค่5เปอเซน ซึ่งเล่มนี้จะบอกวิธีไปชองe i

5 คะแนน

 • 0
BANK
2 ปี ก่อน

เมื่อก่อนไม่เข้าใจเรื่องเงิน พอได้อ่านเท่านั้นแหล่ะตาสว่าง และมองเงินเปลี่ยนไปทันทีเลย

4 คะแนน

 • 0
loading