ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

โชคชัย บัณฑิต

โชคชัย บัณฑิต

วันเดือนปี เกิด : 21 มีนาคม พ.ศ. 2509

ภูมิลำเนา : จังหวัดนครสวรรค์ 

โชคชัย บัณฑิต เป็นนามปากกาของ นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ 

ประวัติ :

โชคชัย บัณฑิต เป็นนามปากกาของ นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2509 เป็นอาจารย์และนักเขียนรางวัลซีไรต์ โชคชัยเกิดที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรคนโตของ นายประมวล-นางบุญเลี่ยม บัณฑิตศิละศักดิ์ มีน้องชาย 1 คนคือ นายไกรลาศ บัณฑิตศิละศักดิ์ เริ่มมีผลงานเผยแพร่ตามหน้านิตยสารตั้งแต่ พ.ศ.2528 ขณะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โชคชัยเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนปฐมสิทธิ์พิทยาคาร (ป.1–4) แล้วเรียนต่อโรงเรียนบูรพาศึกษา ในอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์จนจบ ป.6 หลังจากนั้นเข้าเรียน ป.7 ที่โรงเรียนลาซาล โชติรวี และเข้าเรียนมัธยมศึกษา (ม.ศ.1-5) ในโรงเรียนนครสวรรค์ ในอำเภอเมืองนครสวรรค์

หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษา โชคชัยได้เข้าเรียนระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จากภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์(ปัจจุบันคือคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาต่อระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา) จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานชิ้นแรกๆ คือบทกวี "สายสัมพันธ์" พิมพ์ใน "มติชนสุดสัปดาห์" เมื่อ พ.ศ.2528 และเรื่องสั้น "ยุคสมัย" พิมพ์ใน "สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์" เมื่อ พ.ศ.2528 ผลงานบทกวีบางชิ้นได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น

- วิถีสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)

- เจ้าดอกนุ่นแตกฝักลมยักย้าย (ภาษาฝรั่งเศส)

- นครเมฆา (ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร)

บทกวี "ในสระน้ำใส" และ "นครเมฆา" ได้รับการบรรจุเป็นบทเรียนในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช (ชั้น ม.2 และ ม.4) นอกจากจะเคยเขียนคอลัมน์ "วิสามัญสำนึก" ประจำอยู่ใน "สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์" เมื่อ พ.ศ.2545 ระยะหนึ่งแล้ว ปัจจุบันยังรับหน้าที่ตอบปัญหาชีวิตกับวรรณกรรมในเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นด้วย

สามารถติดต่อ : การทำงาน-รับราชการในตำแหน่งวิทยาจารย์ สอนวิชาภาษาไทย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 120 หมู่ 7 ซอยเทศบาล 6 (บางนางเกรง) ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผลงาน :

บทกวี

- กังสดาลดอกไม้ รวมบทกวี พ.ศ.2534

- ลมอ่อนตะวันอุ่น รวมบทกวี พ.ศ.2537

- เงานกในร่มไม้ รวมบทกวี พ.ศ.2538

- บ้านเก่า จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์รูปจันทร์ พ.ศ.2544 (รวมบทกวีได้รับรางวัลซีไรต์ พ.ศ.2544 และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 เล่ม หนังสือแนะนำสำหรับเยาวชน ของ สกว.)

เรื่องสั้น

- เขียนกระดาษ วาดละคร รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2545

เกียรติยศที่ได้รับ

- ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อ พ.ศ.2550

งานที่ได้รับรางวัล

- พ.ศ.2535 บทกวี "เวทนา" ได้รับรางวัลชมเชย จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

- พ.ศ.2541 บทกวี "ปีกไม้-ลายแทง" ได้รับรางวัลชมเชย จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

- พ.ศ.2544 กวีนิพนธ์ "บ้านเก่า" ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปี 2544

- พ.ศ.2544 บทกวี "เจ้าดอกนุ่นแตกฝักลมยักย้าย" แปลเผยแพร่เป็นภาษาฝรั่งเศส ในวารสารกวีนิพนธ์

- พ.ศ.2549 บทกวี "คลอนด้ามขวาน"  ได้รับรางวัลชมเชย จากสมาคมภาษาและหนังสือ     

กิจกรรมทางวรรณกรรม

- กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2546-2548

- อุปนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550-2551

- กรรมการสมาคมภาษาและหนังสือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2551-2552

ปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยอยู่ที่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ

Achievement Book

หลากถ้อยในรอยทาง

books

ราคา 185.00 บาท

พิเศษ 166.50 บาท

ของฝากจากแดนไกล

books

ราคา 115.00 บาท

พิเศษ 103.50 บาท

บ้านเก่า (THE OLD HOUSE) (แข็ง)

books

ราคา 235.00 บาท

พิเศษ 223.25 บาท

ของฝากจากแดนไกล

e-books

ราคาปก 115.00 บาท

พิเศษ 95.00 บาท

บ้านเก่า (130.-)

books

ราคา 130.00 บาท

พิเศษ 123.50 บาท

รูปฉายลายชีพ

books

ราคา 120.00 บาท

พิเศษ 114.00 บาท