ฟิลเตอร์สินค้า

ปาร์ค จูฮง

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

ปาร์คจูฮง

สำเร็จการศึกษา

- แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาแพทย์แผนโบราณ และสาขาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาด้านสาธารณสุข

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคลินิกการแพทย์แผนตะวันออกคยองฮีโซล ประเทศเกาหลี อาจารย์ประจำภาควิชาแพทย์แผนโบราณ มหาวิทยาลัยคยองฮี ที่มีความสนใจเป็นพิเศษด้านโรคเกี่ยวกับสมอง หัวใจ และหลอดเลือด หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ได้รับตำแหน่งนักวิจัยเข้ารับการอบราหลักสูตรโครงการความคิดริเริ่มในสังคมผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น อีกทั้งยังผ่านการอบรมหลักสูตรจากคลินิกด้านการรักษาโรคสมองเสื่อม การรักษาโรคจิตสรีระ อาการป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ การรักษาโรคมะเร็ง (โลหิตวิทยา) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และโรงพยาบาลในเครือ (Brigham & Women