โยะชิดะ ฮิซะโนะริ

เกิดที่โตเกียวในปี 1975 สำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ปัจจุบันทำงานเป็นนักจัดรายาการประจำสถานีวิทยุนิปปง บรอดคาสติ้ง ซิสเต็ม โยะชิดะเคยได้รับรางวัลกาแล็กซีในสาขาผู้จัดการรายการวิทยุในปี 2012 เป็นผู้ริเริ่มการแจกรางวัลมังงะ ไทโช และเป็นผู้บริหารบริษัทโทน คอนแนคต์ ด้วย โยะชิดะทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ "มิวสิก-แอนด์คอมิกพลัส" ทางสถานีนิปปง บรอดคาสติ้ง ซิสเต็ม และ "โนะอิตะมินะ เรดิโอ" ทางสถานีฟูจิทีวี มีความเชี่ยวชาญเรื่องหนังสือการ์ตูน การ์ตูนแอนิเมชั่น ไอดอล และอุปกรณ์ดิจิตอล ซึ่งทุกวันนี้เขายังคงถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง