เยี่ยกวน

เยี่ยกวน มีชื่อจริงว่าเว่ยลี่จวิน เกิดเมื่อปี ค.ศ.1970 เคยเป็นพนักงานธนาคารจีนประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือจีนแผ่นดินใหญ่ ปัจจุบันลาออกจากงานธนาคารเป็นนักเขียนอาชีพเต็มตัว มีถิ่นพำนักที่เมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน