ฟิลเตอร์สินค้า

ครูปู-ปรเมศวร์

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

Profile - ครูปู - ปรเมศวร์ รัตนะพีระพงศ์

ประถมต้น โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2516-2519)
ประถมปลายโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2520-2521)
มัธยมต้น โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2522-2524)
มัธยมปลาย โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพ (พ.ศ. 2525-2527)
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2528-2531)
ปริญญาโท Master of Management Information Systems (M.M.I.S),
West Coast University, Los Angeles, CA (พ.ศ. 2535-2536)
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2547-2548)
วุฒิทางกฎหมาย เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2550)