อรุโณชา

อรุโณชา เป็นนามปากกาของนักอยากเขียนคนหนึ่ง ซึ่งรักศิลปะภาษา และประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย เคยผ่านการเรียนรู้ การอำนวนความรู้ และถ่ายทอดสู่ผู้มีความรักในเรื่องราวเดียวกัน เคยสร้างสรรค์เรื่องราวตามที่ใจรักและชื่นชอบ ทั้งเรื่องสั้น เรื่องยาว ทั้งบทความ สารคดี และนวนิยาย รวมทั้งยังใฝ่ฝันว่าจะสามารถทำให้เรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกนึกคิดและความรักความชอบส่วนตัวให้เป็นที่พอใจ เป็นที่ชื่นชอบของผู้อ่าน หรือสามารถเป็นแนวทางเป็นประกายความคิดให้กับใครก็ตามที่ชอบการคิดค้นหรือค้นหาถ้อยคำความหมายระหว่างบรรทัดของทุกเรื่องราวที่ผ่านสายตา