ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

เรียนจบมัธยมต้นจากโรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี และจบมัธยมปลายจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2520 แบบงงๆ ว่าคณะนี้เรียนจบแล้วจะไปทำอะไร เรียนต่อปริญญาโทและเอก จบปริญญาโทจาก Youngstown State University และปริญญาเอกจาก Cleveland State University กลับมากินเงินเดือนเป็นอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย