• รับประกัน คืนสินค้าภายใน 10 วัน
  • ซื้อครบ 600 บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
  • ติดต่อสอบถาม 02-4239999 กด 4

ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์

ค.ศ.1996-2000 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เอกภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.ศ.2004-2006 MBA เอกภาควิชาการเงิน University of Greenwich, London