ฟิลเตอร์สินค้า

MT

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

เกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2516 ณ บ้านครึ่งใต้ ต.ครึ่ง อ.เชียงดาว จ.เชียงราย ในครอบครัวเกษตรกร จบชั้นประถมศึกษา จากนั้นบรรพชนเป็นสามเณรและต่อมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดบ้านเกิด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเปรียญธรรม 9 ประโยคจากสำนักวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ปัจจุบันท่านพำนัก ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.หัวยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อสอนสมาธิภาวนา เขียนหนังสือธรรมะ ท่านก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัย เป็นผู้ก่อตั้งและอธิการบดีของ "มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์" ซึ่งเป็นสถาบันประยุกต์พุทธศาสนากับเกษตรกรรมธรรมชาติ และพลังงานทางเลือกโดยมุ่งหวังให้สถาบันดังกล่าวเป็น "ทางเลือกทางหลักและทางรอด" ของมนุษย์ชาติในศตวรรษที่ 21