ไพวรินทร์ ขาวงาม

ไพวรินทร์ ขาวงาม 

ชื่อจริง : ไพวรินทร์ ขาวงาม ,
นามปากกา :
เว็บไซต์ :
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน / ผลงาน
          คนเขียนหนังสืออิสระ แต่งเพลง เสนอบทความ บทกวี ทั้งประจำและไม่ประจำในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ โดยนามจริงและนามปากกา เป็นวิทยากรพิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามวาระรับเชิญ ใช้ชีวิตไปกลับระหว่างเมืองหลวงและชนบท ใช้หัวใจเข้าออกระหว่างภายนอกและภายใน เป็น “ผู้ส่งข่าว”เล็กๆ ใน “ภารกิตจิตวิญญาณ” อันพึงมี