รีวิว : Junk Garden

เป็นหนังสือที่เข้ากับกระแสลดโลกร้อน เพราะไม่เพียงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวกระตุ้นปลุกไอเดียให้เรากลับไปมองสิ่งของที่ถูกทิ้งแล้วนำมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ได้ทั้งสวนเก๋ๆ บรรยากาศอาร์ตๆ และก็ประหยัด แถมยังช่วยรักษ์โลกอีกด้วย นับว่าเป็นสวนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และคุณค่าอย่างแท้จริง