รีวิว : เราทุกคนมีวันฝนตก

"ชีวิตไม่ใช่แค่การหลบพ้นพายุฝนไปวันๆ แต่เราต้องรู้จักที่จะเต้นรำไปกับสายฝน" หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเรื่องราวที่ทำให้เราสามารถเต้นรำไปกับสายฝนได้จริงๆ เป็นหนังสือที่ให้กำลังใจในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี เพราะไม่มีใครที่มีวันที่สดใสได้ทุกวัน หนังสือเล่มนี้จึงทำให้เรารู้จักการจัดการกับความสุข และความทุกข์ของเราไม่ให้อยู่ผิดที่ผิดทาง ถ้าคุณกำลังอยู่ในวันฝนพรำ หรือเจอกับพายุรุนแรง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเต้นรำ หรือเป็นร่มกำบังได้อย่างดี