รีวิว : เดิมพันรัก พันธนาการหัวใจ

เนื้อเรื่องยังคงสนุกสนาน หวานซึ้ง เช่นเคยสำหรับผลงานของคุณสรัญคุณาเล่มนี้ โดยมีจุดเริ่มความรักด้วยความขาดสติจนก่อเกิดเป็นพันธนาการ ส่วนเนื้อเรื่องจะดำเนินไปอย่างไร อยากให้ผู้อ่านติดตามกันในเล่มดีกว่า