รีวิว : สูตรสำเร็จกับเรื่องปวดๆ "เอว"

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบกับอาการปวดเอว แต่จะทำอย่างไรดีเมื่อไม่สะดวกไปพบแพทย์ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาอย่างดีไม่แพ้การไปพบแพทย์เลยล่ะ ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้ว่าควรเลือกวิธีรักษาอย่างไรให้ถูกกับอาการที่คุณเป็น ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ของ แพทย์หญิงฟุกุดะ จิอากิ แพทย์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตและที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คอนเฟิร์มว่าช่วยได้มากเลย...!