รีวิว : สูตรคูณความสุข สุขและสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเอง

วันนี้คุณเพิ่มบุญให้ชีวิตแล้วหรือยัง เล่มนี้จูงมือคุณไปรู้จักกับ "บุญ" หรือความสุขที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ บุญสร้างได้ด้วยทาน ศีล ภาวนา และความสำนึกรู้คุณ หากประสานองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน ย่อมก่อให้เกิดพลังความสุขและความสำเร็จ