รีวิว : หาร 4 ให้ชีวิต สุขและสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเอง

วันนี้คุณวางแผนชีวิตแล้วหรือยัง ในชีวิตคนเราต่างต้องผ่านเวลาสำคัญทั้งสี่ช่วงวัยได้แก่ วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสมรสและวัยทอง เล่มนี้จะสอนให้ทำความเข้าใจแต่ละวัยอย่างถ่องแท้ เพื่อวางแผนไปสู่ความสุขและความสำเร็จปลายทาง