รีวิว : เป็นมิตรกับตัวเอง ฉบับปรับปรุง

เล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ย้อนกลับมาทำความเข้าใจตัวเอง เพื่อสร้างสุขจากภายใน สามารถเผชิญหน้ากับความทุกข์ ความเหงา และความเศร้าได้อย่างสงบและนำไปสู่การเป็นมิตรกับตัวเอง เป็นมิตรกับผู้อื่น และเป็นมิตรกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน