รีวิว : เสียงหัวเราะเรียกความโชคดี

ถึงแม้จะเป็นหนังสือที่เขียนโดยคนเกาหลี แต่สามารถเข้าใจได้ง่าย ทำให้รู้สึกว่าการมองโลกในแง่ดี ส่งผลให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน ภายในหนังสือจะมีตัวอย่างเหตุการณ์และบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากการหัวเราะ คำคมต่าง ๆที่บรรจุภายในเล่มทำให้ได้ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต หากใครรู้สึกไม่ดีหรือท้อแท้ต่อชีวิต เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ทำให้เมื่ออ่านแล้วสามารถยิ้มตามได้ไม่ยากค่ะ