รีวิว : เราจะมีชีวิตที่ดี

ในชีวิตของเรานั้น นอกจากความฝันและการงานแล้วยังมีเรื่องของความรักและครอบครัวที่เป็นปัจจัยสำคัญอยู่ด้วยเราจะมุ่งไปสู่ความฝันและประสบความสำเร็จอย่างไร โดยนำพาคนอื่นที่เรารักไปด้วยกัน หนังสือเล่มนี้จะมีคำตอบให้คุณว่ากันว่าเป็นหนังสือที่โรแมนติกที่สุดเท่าที่  a book เคยตีพิมพ์มา