รีวิว : life coach

หนังสือ "Life Coach" ช่วยให้คุณเข้าใจการจัดการชีวิตค่ะ ทำให้รู้ว่าช่วงอายุแต่ละวัยของคนเรา จะต้องให้ความสำคัญกับอะไรบ้าง อีกทั้งยังให้แง่คิดในการใช้ชีวิต และหลักจิตวิทยา รวมถึงทักษะการจัดการชีวิตของแต่ละคน และแง่มุม แง่คิดในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ก็ย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ต่างกัน หนังสือเล่มนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต และทำให้คนธรรมดาคนนึงอยากที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกัน ^^