รีวิว : เทพบุตรหัวใจหินชุด เทพบุตรทะเลทราย(99.-)

ในเมื่อหล่อนกล้าขายตัวให้กับชายแก่คราวพ่อ ดังนั้นพระองค์ซึ่งเป็นถึงเจ้าชายก็ต้องได้ด้วย...และได้มากกว่านั้น