รีวิว : รีเบคกา (Rebecca)

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มโปรดเลยค่ะ นักเขียน เขียนดีมาก บรรยายตัวละครได้ีดีเยี่ยม อย่างรีเบคกาจะได้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเธอยังมีตัวตนอยู่ ส่วนการบรรยายแมนเดอร์ลีย์ก็บรรยายได้เริ่ดมาก สำนวนเรื่องนี้สละสลวย ประทับใจมากค่ะ   Bookworm by fan page Coffee Day