รีวิว : หลุมพรางของชาวพุทธ

รวมรวมจากบทความที่ผู้เขียนเขียนลงใน นิตยสาร Secret ว่าด้วยเรื่องของ หลุมพราง ในแง่มุมต่างๆ เช่น ทำไมทำบุญแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นเลย หลุมพรางของการสวดมนต์ มือถือกำลังทำให้ผมโง่ลง เป็นต้น