รีวิว : หวานใจจอมสลัดเถื่อน

นิยายลำดับที่ 5 ของซีรีส์ ชุดหวานใจจอมเถื่อน ที่เป็นการรวมตัวกันของนักเขียนที่มีผู้อ่านติดตามของสำนักพิมพ์ไลต์ออฟเลิฟ ได้แก่ กัณฑ์กนิษฐ์ พรรณารา อรอร และสุนิตย์