รีวิว : เล่ห์กลมนตรา

เป็นนวนิยายแบบที่หาอ่านไม่ได้ง่ายๆ เพราะรวมเรื่องราวทั้งเรื่องความรัก มนตรา และประวัติศาสตร์ไว้ด้วยกัน ที่เขียนได้งดงามจับใจ ดึงดูดใจให้ติดตามด้วยความอยากรู้ สนุก และตื่นเต้น