รีวิว : กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...

นิทานที่เขียนจากบทกวีคลาสสิกของจองโฮซึง กวีชั้นครูแห่งประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งซุกซ่อนความจริงของชีวิตเอาไว้อย่างแยบยลและอบอุ่นนุ่มนวล สะกิดให้เรารู้สึกคลับคล้ายคลับคลาคล้ายกำลังพลิกอ่านเรื่องของตัวเอง