รีวิว : ชุด Box Set The Hunger Games เกมล่าชีวิต ไตรภาค

เป็นวรรณกรรมแปลที่สร้างข้อสงสัย คำถาม และปมขัดแย้งในใจอย่างต่อเนื่อง ครบรสทั้งการผจญภัย การเมือง เงื่อนงำ และโรแมนติก จนทำให้คุณไม่สามารถหยุดอ่านได้เลย