รีวิว : สบตากับความตาย (ฉบับปรับปรุง)

วิธีการเล่าเรื่องด้วยสำนวนของท่าน ว.วชิรเมธี ที่นำเอาสิ่งรอบตัวมาเป็นธรรมะสอนใจ ทำให้เห็นคุณค่าของการมีชีวิต อ่านสบาย ได้ความรู้ ได้คติสอนใจ และเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมากขึ้น