รีวิว : คนสำคัญวันละคน

หนังสือที่รวบรวมชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก 365 คน ครบรสด้วยชีวประวัติหลากหลายแนว ให้เราได้เรียนรู้ด้านดีและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น