รีวิว : สุขเป็นนิสัย

ถ้าคุณกำลังแสวงหาความสุข...และความสำเร็จในชีวิต ขอแนะนำให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ เพราะนี่คือคู่มือพัฒนาความคิดด้วยภาษาสมอง! (NLP) จากผู้เชียวชาญด้าน NLP และจิตใต้สำนึกระดับโลก ที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนมาแล้วนับล้าน!!!