รีวิว : ปีกมาร

เรื่องราวความรักสามเส้าที่มีปมด้อยทางชาติกำเนิดเป็นแรงผลักดัน ความงดงาม เร่าร้อน...กับ...ความอ่อนโยน เรียบง่าย ฝ่ายไหนที่จะได้ความรักอันบริสุทธิ์ไปครอบครอง ติดตามหาผู้ชนะกันได้ในเล่มเลย