รีวิว : ตามรอยอริยเจ้าเข้านิพพาน

คู่มือปฏิบัติธรรมแบบก้าวต่อก้าว ที่จะช่วยให้คุณตามรอยครูบาอาจารย์เข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยตัวเอง ตอบทุกคำถามทุกเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงสามารถบรรลุธรรมได้จริง พร้อมอธิบายแผนที่หนทางที่จะนำไปสู่การบรรลุธรรมโดยเหล่าครูบาอาจารย์ พระอริยเจ้าผู้บรรลุธรรม