รีวิว : วันสุข fine day

หนังสืออารมณ์ดีที่จะช่วยให้คุณได้ยิ้มและปรับมุมมองในการมองโลกไปพร้อมๆ กัน โดยถ่ายทอดผ่านการ์ตูนในสไตล์ของผู้ชายที่ชื่อ...คิ้วต่ำ