รีวิว : ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว

รวมแก่นธรรมะจากจอมยุทธ์ที่มีนามว่าพระอาจารย์นวลจันทร์สู่คัมภีร์วิชาตัวเบาสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ที่จะทำให้คุณรู้จักการ "ปฏิบัติเหมือนไม่ได้ปฏิบัติ" และเข้าถึงธรรมได้โดยไม่ต้องพยายาม