คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100 %

ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบข้าราชการท้องถิ่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

360.00 บาท

342.00 บาท

"คุณประหยัดไป 18.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100 %

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100 %

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหาการสอบในตำแหน่งนี้ แนวข้อสอบตรงประเด็นได้รับการเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรง ในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ก.พ. และส่วนท้องถิ่นจากประสบการณ์ผู้สอบบรรจุราชการ "ครั้งเดียวผ่าน"


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100 %

  • แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย
  • แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  • แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
  • แนวข้อสอบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
  • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100 %

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100 % ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว