แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 (รายววิชาเพิ่มเติม)

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 4 - 5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 6 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

85.00 บาท

72.25 บาท

"คุณประหยัดไป 12.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 (รายววิชาเพิ่มเติม)

แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 (รายววิชาเพิ่มเติม)

ช่วยให้สามารถฝึกทักษะการทำโจทย์คณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนต้องยอมรับว่าการจะเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดีนั้น จะต้องทำแบบฝึกหัดมากๆ รวมทั้งยังช่วยนักเรียนให้สามารถประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหัวข้อและแต่ละเรื่องได้ โดยในตอนท้ายของแต่ละหัวข้อมีแบบทดสอบย่อย (QUIZ) ช่วยตรวจสอบความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆ

นอนจากนี้แล้วยังมีแบบประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นระดับง่ายไปยาก เพื่อค้นหาข้อบกพร่องในการเรียนรู้และตรวจสอบความรู้พื้นฐาน ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของผู้เรียนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากหลักสูตรใหม่กำหนดให้ประเมินผลโดยใช้โจทย์แบบอัตนัยมากกว่าปรนัยในแบบประเมินผลการเรียนรู้จึงมีข้อสอบเติมคำและแสดงวิธีทำ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีส่วนที่เป็นเกมและกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

กนกวลี อุษณกรกุล ค.บ., ค.ม. (จุฬา) รณชัย มาเจริญทรัพย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)

 


สารบัญ : แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 (รายววิชาเพิ่มเติม)

  • บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน
  • บทที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น
  • บทที่ 3 ความน่าจะเป็น


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 (รายววิชาเพิ่มเติม)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 (รายววิชาเพิ่มเติม) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว